APA

APA

APA APA Flamencianes és un espectacle innovador i fresc en què podem trobar la fusió de dues formes de cant tan paregudes com el flamenc i la música tradicional valenciana. En aquest treball s’aprofundeix en la diversitat de melismes, patrons i formes, ja que...